Utbilda dig till programmerare

Programmerare är, liksom de flesta IT-relaterade yrken, ett yrke i tiden. Som programmerare kan man till exempel arbeta med att utveckla nya IT-system eller nya datorspel.

En av de mest omfattande utbildningarna till programmerare i Sverige finns vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Där finns nämligen det som kallas data- och systemvetenskapligt kandidatprogram, vilket innebär tre års heltidsstudier inom ämnen som design och projektledning, programmering och databaser. Utbildningen lämnar också relativt stort utrymme för att genom valbara kurser själv påverka inriktningen på sin utbildning. När man har tagit sin kandidatexamen kan man till exempel jobba som systemutvecklare eller programmerare, men man kan också välja att läsa vidare på masternivå och ytterligare fördjupa sig inom programmering.

Om man inte känner för att gå en fullt så omfattande utbildning, utan bara vill lära sig grunderna i programmering, finns det fristående kurser i ämnet vid bland annat Göteborgs universitet. Där kan man till exempel läsa kursen Introduktion till programmering, som är på 7,5 högskolepoäng. Under kursens gång får studenterna bland annat lära sig om algoritmer, datastrukturer och programmeringsparadigm, koncept som för de flesta är obekanta innan man börjar studera programmering. Kursen förutsätter heller inga förkunskaper i ämnet, i likhet med utbildningen på Stockholms universitet.programming-1836330_960_720

Idag är det dock inte bara inom IT-relaterade yrken som programmerare eller systemutvecklare som man behöver ha kunskaper inom IT, eftersom datorn är ett arbetsredskap inom nästan samtliga yrkesgrupper. För alla som arbetar på ett kontor i någon kapacitet, eller med någon form av administrativt arbete, är det till exempel en stor fördel att ha djupgående kunskaper i Microsoft Office-programmen. Det program som de flesta finner svårast att lära sig är Microsoft Excel, och kanske är det på grund av detta som många utbildare erbjuder kurser i just Excel. Om du känner att du skulle behöva förbättra dina kunskaper i Excel kan du till exempel gå en Excelkurs hos Addskills, som också har kurser i en rad andra ämnen relaterade till IT.

Kommentera