Hur datorprogrammering kan förebygga klimatförändringarna

Datorprogrammering består av en samling koder och regler som anger vad en dator, enhet eller applikation ska göra. Med hjälp av programmering är det möjligt skapa effektiva applikationer och verktyg som har stor nytta i vardagen.

Bara för att ta några exempel kan programmering användas för att:

  • Automatisera uppgifter.
  • Mäta data.
  • Få fram viktig information snabbt.
  • Lösa komplexa problem.

En av de mest uppenbara fördelarna med programmering är att det har gjort internet möjligt. Utan internet hade världen sett mycket annorlunda ut idag och liknat mer hur det såg ut för cirka 30 år sedan. Tack vare internet kan människor arbeta och kommunicera effektivt på distans. Utifrån ett klimatperspektiv minskar det här luftföroreningarna och bränsleförbrukningen eftersom det minskar behovet av att pendla. Kom ihåg att det är transporter som är en av de största källorna till koldioxidutsläppen i världen, så att använda modern teknik för att stödja arbete på distans kan bidra till att förebygga klimatförändringarna. Att använda e-post, chattar och digitala plattformar minskar också behovet av att använda papper och bläck.

Även om många företag har insett fördelarna med att gå över till distansarbete, så finns det fortfarande många branscher där transporter helt enkelt är nödvändiga. Den goda nyheten är att tekniken med hjälp av programmering även i transportsektorn kan minska klimatpåverkan.

Är en viktig pusselbit i transportsektorns skifte

I takt med att klimatförändringarna har blivit allt allvarligare de senaste åren så har behovet av tekniska lösningar vuxit. Hittills har ny teknik lyckats sänka kostnaderna för solenergi med 99 procent och kraftigt minskat behovet av fossila bränslen.

En viktig pusselbit i nya tekniska lösningar är programmering. Eftersom möjligheterna med programmering är nästintill obegränsade har programmeringen potential att förebygga klimatförändringarna på olika sätt, speciellt inom transportsektorn. Där finns ett växande utbud av teknisk support för elbilar, innovativ klimatteknik och klimatrelaterade investeringar från staten. Titta bara på Shift Electric Mobility som ger teknisk support, service och reservdelsdistribution till elbilar i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Shift Electric Mobility är ett företag som står i främsta ledet när det gäller att utforma morgondagens lösningar för framtidens transporter. De inser att transportsektorn står inför ett skifte och att de flesta fordon kommer att vara eldrivna i städerna inom några år. Du hittar mer spännande information på https://www.shiftemobility.com/ och på sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn. Genom att gå in på https://www.shiftemobility.com/ hittar du adress och kontaktuppgifter till de olika kontoren i Norden.

Effektiviserar energianvändningen i elbilar

Inom transportsektorn kan elbilar med smart programmering förlänga batteritiden, effektivisera energianvändningen och optimera själva körningen. Även till synes små förbättringar kan göra en betydande skillnad om det är tusentals bilägare som använder systemet. I och med att transportsektorn, precis som Shift Electric Mobility har observerat, står inför ett skifte kan betydelsen av smart programmering i elbilar inte understrykas nog.