Datorprogrammering -vad är det?

Vad är programmering egentligen?

Idag kan man höra talas om att utveckla program, att skapa system eller att designa funktioner i olika sammanhang.

Det som ligger bakom i princip allt detta är just programmering.

Bakom i stort sett varje händelse du ser hända på en mobiltelefon, platta eller i en dator ligger programmering som gör att det händer. Där finns ett program som talar om att just det som hände, ska hända.

När du trycker på strömbrytaren på din dator så finns ett program som vet att du ska skriva in din pinkod för att få komma in.

Efter det kommer ett annat program att lägga upp alla applikationer (appar) som du har valt att de ska ligga på skrivbordet (eller som är förinställda). Och så håller det på hela tiden. När du klickar på en app så öppnas programmet med hjälp av en programmeringskod som talar om att just det ska ske.

Programmering har över tid blivit enklare. I början av datorernas tid var det väldigt avancerat och krävde väldigt långa studier och många försök innan man fick till det på det sätt man önskade. Lite historia kan du finna här och även hur länge sedan det faktiskt var som datorns historia startade.

Nutida programmering

Även nu är det tämligen avancerat att programmera men det har blivit mer begripligt över tid. Det är också så att man använder olika språk till olika saker och miljöer.

I detta sammanhang är en miljö till exempel Windows-miljön du ser i din dator om du har en vanlig PC.

Koden tas sedan om hand av en så kallad kompilator som omvandlar programmeringen till en kod som just den datorn eller mobiltelefonen som du har kan förstå.

Om du till exempel klickar på en länk och får upp svaret 404 page not found, så är det något med koden som inte är okej.

Eller så kan det vara ett tillstånd som sidans ägare inte längre innehar.