Datorprogrammering

Att programmera datorer har skett ända sedan det funnits datorer, det är helt enkelt en nödvändighet för att datorn ska förstå vad den ska göra härnäst. För att förstå datorprogrammering måste man också förstå vad en dator är, och därför börjar läsningen med information om datorer. Dator En dator är en digital enhet som kan […]

Gratis onlineutbildning i programmering

Programmering har genom åren fått en allt större spridning i världen och inte desto mindre på självaste internet självt. För inte så många år sedan låg det mesta av kunskapen kring programmering och problemlösningar nedtecknade i tjocka programmeringsböcker som för det mesta riktar sig till universitetsstudenter och andra akademiker. Idag kan man fortfarande köpa böckerna […]

Att programmera är kul!

Något som fler borde upptäcka är faktiskt programmering. Detta kan kanske verka som en lite ”nördig” sysselsättning och inget man pysslar med frivilligt – men det är i själva verket helt fel! Att programmera är ett fantastiskt sätt att utöva hjärngymnastik, samtidigt som man stimulerar sin kreativa sida på ett mycket effektivt sätt. Det är […]

Programmering blir under 2018 ett obligatoriskt ämne i grundskolan

Flicka vid dator

Regeringen har beslutat att från och med 2018 ska programmering ingå i kursplanen för alla elever från och med årskurs 1. Det är främst i ämnena matematik och teknik som man kommer att lägga in programmering, det kommer inte att bli ett separat ämne. Även i andra ämnen som svenska och samhällskunskap kommer digitalisering att […]

Kodande tjejer allt vanligare

Programmerare har under en längre tid varit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Men yrket har har ofta setts som ett väldigt grabbigt och mansdominerad bransch. För de kvinnor som gett sig in på området har det därför varit lite extra tufft att våga satsa. Men tack vare satsningar som ”Tjejer Kodar”, programmeringskurser riktade enbart till kvinnor […]

Kunskaper om dataprogrammering blir allt viktigare

Allt mer i samhället datoriseras. Dataprogram handlar inte bara om den mjukvara som gör att vi kan roa oss, och utföra arbetsuppgifter från våra datorer, mobiler och surfplattor. Programmering ligger även till grund för funktionerna i allt från hissar och moderna kylskåp, till kärnkraftverk och passagerarflygplan. Att kunna lite om programmering innebär dessutom att man […]