Att programmera är kul!

Något som fler borde upptäcka är faktiskt programmering. Detta kan kanske verka som en lite “nördig” sysselsättning och inget man pysslar med frivilligt – men det är i själva verket helt fel! Att programmera är ett fantastiskt sätt att utöva hjärngymnastik, samtidigt som man stimulerar sin kreativa sida på ett mycket effektivt sätt. Det är lätt att föreställa sig sida efter sida med en massa kod på en terminalskärm, där människor med alldeles för stora glasögon sitter och grottar ner sig i “spännande” logaritmer och flöden. Visst, så kanske verkligheten såg ut förr i tiden; numera är dock bilden en helt annan – tiderna förändras, trots allt. Här vill jag, som säkert märks, slå ett slag för programmering genom att försöka övertyga dig, kära läsare, om hur roligt det faktiskt är.

Jaha, men hur går det till då?

Är du riktigt duktig redan på att knacka kod, klarar du dig egentligen ganska långt genom att använda något så enkelt som Notepad/Anteckningar – ett tillbehör i Windows. Här skriver du nämligen oformaterad text utan att riskera att få med något skräptecken, vilket ofta är fallet med ordbehandlare (Word med flera). Dock måste du i detta fall vara helt säker på vad du gör, eftersom du inte får någon som helst hjälp i Notepad – syntax, stavning med mera måste vara helt korrekt för att ditt program ska kunna köras felfritt.

Nej, för de allra flesta krävs det någon form av plattform att arbeta på. Med plattform menas här en utvecklingsstudio; en programvara där du har möjlighet att inte bara skriva kod utan också verifiera och testa den medan du håller på. Det finns ett flertal sådana programvaror, men de allra flesta “riktiga” utvecklare använder sig av Microsofts populära Visual Studio – om du ska arbeta med Windows-applikationer, det vill säga. I Visual Studio kan du se precis var i koden som ditt program slutar fungera, så att du lättare ska kunna rätta till felen. Ofta handlar det om något värde som inte stämmer, eller som inte riktigt är konsekvent. Det rör sig också ofta om felaktig variabeltyp, där du kanske matat in en bokstav där programmet förväntar sig en siffra. Den här typen av fel måste fångas upp på olika sätt, så att inte programmet kraschar vid felskrivningar och dylikt.

Att jobba som programmerare

Programmerare, eller utvecklare som det också kallas, arbetar allt som oftast i ett team där varje medlem har sin speciella expertis. Det är inte alltid så lätt att hitta kompetent personal till olika uppdrag, vilket gör att man som företagare får vända sig till bemanningsföretag stockholm och liknande. De som väljer att arbeta med programmering kan räkna med ett varierat arbete där det händer mycket spännande – och där din nyfikenhet kommer väl till pass!