Gratis onlineutbildning i programmering

Programmering har genom åren fått en allt större spridning i världen och inte desto mindre på självaste internet självt. För inte så många år sedan låg det mesta av kunskapen kring programmering och problemlösningar nedtecknade i tjocka programmeringsböcker som för det mesta riktar sig till universitetsstudenter och andra akademiker. Idag kan man fortfarande köpa böckerna men när en programmerare som exempelvis kör coworking stockholm fastnar i en uppgift är det inte den primära källan den söker sig till för lösningar, snarare öppnar hen en webbläsare, skriver www.google.com och söker med nyckelorden som beskriver problemet. Med andra ord finns en hel del kunskap att inhämta från internet och genom åren har många hemsidor skapats med huvudsyfte att lära ut programmering. En del av dessa programmeringskurser kostar givetvis pengar, men en stor del av dem är delvis eller helt kostnadsfria.

Guru99.com – helt gratis.

En av de mest informativa, pedagogiska och konsista på fria programmeringskurser. Guru99.com grundar sina intäkter på donationer och reklam och är och förblir en lärosida baserat på fri tillgänglighet till alla deras onlinekurser och material. De inriktar sig dock inte enbart på programmering utan även systemtest, webbar, photoshop, Excell, SAP (System Applications and Products, för affärshantering), Big data (hantering av stora mängder data), SQL med mera. De lägger upp kurserna på sådant sätt att det är lätt att följa upp och planera in sin egna utbildning. Nackdelen är att det inte finns några verktyg för att verifiera att kunskapen erhållits, via online prov eller tester.

Codecademy.com – delvis gratis

Codecademy.com är en hemsida riktat mestadels mot programmering och har lyckats väldigt bra med att integrera teori med praktiska övningar och testar eleven efter varje lektion för att verifiera att hen förstått innehållet. En fördel med Codecademy är att den har en online kompilator som bygger och exekverar din kod direkt online och visar även resultatet av din kod i en egen ruta. Det mesta i Codecademy kommer du åt gratis, men en del större programmeringsprojekt och avancerade kurser kräver Codecademy Pro-medlemskap som kostar mellan 15.99$ och 19.99$ per månad beroende på vilken betalningsplan du väljer.

Codewars.com – helt gratis

En online plattform för programmeringsövningar! Codewars.com är en hemsida som låter dig som van kodare öva på att programmera olika små program som du löser ungefär som ett pussel fast med kod. Dessa “kodpussel” kallas för “Katas”. Du har även möjlighet att skapa egna Katas som andra kan programmera. Med online kompilatorn som man kör direkt, får du direkt feedback tillbaka huruvida din kod blivit godkänd eller inte. Denna tjänst är kostnadsfri och baserat på vilken nivå programmeraren ligger på och känner sig bekväm med att genomföra. Codewars stödjer nästan alla kända programmeringsspråk såsom exempelvis C++, C#, Java och Python.

Hour of Code – helt gratis

Hour of code är en utbildningssatsning inom programmering riktat för barn och nybörjare. Konceptet bygger på att programmering är kul och lätt! Därför har de skapat upp en plattform som gör att programmering blir roligt och utmanande på samma gång genom att engagera eleven eller användaren i interaktiva spel som utgör grunden till lärande.