Datorprogrammering

Att programmera datorer har skett ända sedan det funnits datorer, det är helt enkelt en nödvändighet för att datorn ska förstå vad den ska göra härnäst. För att förstå datorprogrammering måste man också förstå vad en dator är, och därför börjar läsningen med information om datorer.

Dator

En dator är en digital enhet som kan hantera kommunikation, utföra matematiska beräkningar och processa symboler (såsom bilder) med mera. Med en dator så kan man exempelvis läsa den text du just nu läser, använda webbaserade miniräknare och spela spel. Man kan också chatta (kommunicera muntligt och skriftligt) med andra datoranvändare som är uppkopplade till ett nätverk eller internet.

Datorn består av kretskort, drivrutiner, elsladdar, batterier med mera. Innandömet av en dator kallas för mjukvara medan hårdvara är minneskort, skärm, chassi, tangentbord och så vidare.

Programmering

Att programmera handlar om att skapa ett program samtidigt som man använder ett programspråk. Några populära programspråk är Java och C++. Man kan välja att programmera i så kallade Integrated Development Environment (ordagrant översatt: Integrerad utvecklingsmiljö). En sådan IDE är exempelvis Eclipse. I Eclipse så kan man välja “att koda” (programmera) med exempelvis Java.

Datorer förstår egentligen inte bokstäver utan följer det binära talsystemet med ettor och nollor. Bokstäver som används i IDE:s måste alltså konverteras till ettor och nollor i en viss följd. Som nybliven programmerare behöver man alltså inte uppfinna programmering, man måste bara lära sig vilka regler som de första programmerarna bestämde för att utifrån underlaget skapa nya koder.

Programmering lärs idag ut i grundskolan, men dock inte som ett separat ämne utan fördelat på matematik, fysik och teknik. I gymnasiet kan man dock välja att läsa programmering, och om man går teknikprogrammet är det ibland obligatoriskt att läsa beroende på vilka inriktningar teknikprogrammet erbjuder på respektive skola.

Om du är ny som lärare eller chef på en skola kan du vända dig till Advantum Kompetens för att få en gedigen ledarskapsutbildning i syfte att lära ut programmering på ett tillfredsställande sätt.

Varför behövs programmering?

Om du vill starta en spelstudio likt den Neon Giant har gjort i Uppsala så är det ett måste att kunna programmering. För att beskriva för en dator vad den ska åstadkomma för krigsscener, figurer eller grafik så måste den ha instruktioner via programmering.

Nästan allt man ser på internet är en produkt av programmering. Bara en sådan sak som att skriva “Hej!” i svart typsnitt och som studsar mot en vit bakgrund kräver övning. Ibland kan man låta datorn göra grovjobbet, genom att hämta in information om hur saker tidigare gjorts. På så sätt slipper programmera göra grovjobbet från första början, de kan istället ägna sig åt finliret och att putsa på nödvändiga detaljer.

Vem du än är så finns en programmeringsframtid!