Vikten av datorprogrammering i skolan

Datorer är en grundpelare för det moderna samhället och en maskin som vi alla använder oss av dagligen. Oavsett om man håller på med mobilen, spelar datorspel, eller sätter på sin smart-tv, så är det en form av datorer man har att göra med. Våra datorer fungerar dock vanligtvis inte autonomt, utan det gäller att man programmerar dem till att utföra särskilda funktioner. Allt på en dator fungerar genom program som skrivits i en viss typ av programmeringsspråk, exempelvis Java. Det är därför viktigt att man idag har en grundläggande utbildning inom datorer och programmeringsspråk för att kunna funktionera effektivt i en värld av datorer. Det behövs alltså en grundläggande utbildning inom datorprogrammering i våra skolor.

Datorer finns överallt

Alla tonåringar och andra unga barn använder sig av datorer i någon utsträckning, oavsett om det gäller att köpa och sälja iphone, spela datorspel, eller se på videor på YouTube. Det är därför naturligt för unga barn att visa ett intresse för de datorer som de ständigt stöter på, vilket leder till en nyfikenhet kring hur datorer faktiskt fungerar.

Programmering utvecklar unga hjärnor

Datorprogrammering är i princip problemlösning med hjälp av datorer. Lär man unga barn att programmera så lär man även dem att tänka logiskt och använda sig av den matematik som de lärt sig i skolan. Detta leder till en utveckling av hjärnkapacitet i de områdena av hjärnan som har hand om logik och problemlösning.

Programmering lär barn hantera motgångar

När man programmerar är det vanligt att man stöter på buggar, att ens kod vägrar kompilera, eller att man inte lyckas lösa sitt problem på ett effektivt sätt. Programmering är alltså en process som lär barn att hantera motgångar och fortsätta framåt, även när det blir svårt.

Programmering är alltså viktigt!

Att lära barn att programmera medför alltså ett flertal fördelar och är en viktig komponent i en grundläggande utbildning!