Programmering: 6 principer och rekommendationer

Programmering är ett brett fält med möjligheter att programmera allt från ett minispel på telefonen till ett fullfjädrat PC-spel. Samtidigt följer nästan all programmering grundläggande principer och rekommendationer, varav de mest viktiga är:

  • läsbarhet
  • indentering
  • placering av måsvingar
  • variabel och funktionsnamn
  • funktioner
  • kommentarer

Dessa sex principer och rekommendationer för programmering redovisas härnäst och är ett första steg i att kunna utveckla appar och program. Numera är möjligheterna nästintill obegränsade och bara fantasin sätter gränserna. Detta med tanke på att framstegen inom programmering varit så stora att ingen exempelvis behöver skriva texter själv. Se bara på Cowrite som skapar välskrivna annonser och personliga brev automatiskt på några minuter. Låt dig därför inspireras och läs vidare för att se hur enkel programmeringens grunder är.

6 principer och rekommendationer

1. Lättläst och ren kod: På samma sätt som webbsidor behöver vara användarvänliga och lättlästa måste även en kodstil vara läsbar. Annars är risken att det blir svårt att utföra förbättringar, underhåll eller felsökning av koden. Emellertid är det möjligt att köra en kod korrekt utan att följa en särskild stil. Poängen med en konsekvent kodstil är snarare att det underlättar och gör koden så mänskligt läsbar som möjligt.

2. Indentera och strukturera: Indentering innebär att kodrader dras in för att avspegla strukturen i programmets kod. Detta är A och O för att få en lättläst och överskådlig struktur. En tumregel är att vara konsekvent och indentera med samma antal tecken. En andra tumregel är att inte indentera med för många nivåer eftersom kodrader annars riskerar att bli för långa, det vill säga längre än en normal fönsterstorlek.

3. Organisation med måsvingar och parenteser: Meningen med måsvingar och parenteser är att gruppera kod som hör ihop. Det gör även koden mer läsbar för andra programmerare.

4. Förnuftiga namn på variabler och funktioner: Namnge din kod med omsorg. Välj beskrivande, korta och meningsfulla namn på variabler och funktioner för göra koden enkel och lätt att komma ihåg.

5. En funktion för varje en sak: Funktioner är kodens motor där saker händer och görs. En princip är att låta en funktion utföra en sak och helst använda ett fåtal lokala variabler. Om det används mer än 10 variabler i en funktion betyder det i regel att den är för komplex och bör förenklas.

6. Förklarande kommentarer: Kommentarer är beskrivande texter i koden som inte är avsedda att ses av användaren som kör programmet. För den som tittar på koden förklarar de vad olika delar av koden gör. Dock ska kommentarer användas sparsamt därför det är mycket bättre att använda smarta namn på variabler och funktioner. För mycket kommentarer kan antyda att koden är för komplex.