Dataprogrammering är en framtidsbransch

Det finns mycket som pekar på att dataprogrammering är ett framtidsyrke. Digitaliseringen av samhället har pågått ett tag nu och den ser bara ut att fortsätta. Mycket av det som förr gjordes manuellt och på papper gör man nu digitalt med en dator. Det handlar om allt från företagstjänster till tjänster som myndigheter erbjuder. Dessutom har datorn blivit vårt viktigaste arbetsredskap på kontoret. Idag kan man nästan inte föreställa sig ett kontor utan en dator. Det är dataprogrammerarna som lägger grunden till det digitaliserade samhället och behoven av utveckling inom området är stort.

Dataprogrammering kräver mycket övning

Dataprogrammering är svårt och kräver att man övar mycket innan man blir duktig på det. Därför är det viktigt att börja så tidigt som möjligt om man vill bli riktigt bra. I den internationellt respekterade finska skolan ska dataprogrammering ingå från första klass. Kanske kan detta vara ett framgångsrecept för att möta de behov som finns i samhället när det gäller digitala tjänster? Idag är det brist på riktigt duktiga programmerare och det är ofta dyrt för företag och organisationer att hyra in konsulter som klarar av att möta behoven. En IT-konsult som är duktig på programmering kan kosta upp mot tusen kronor i timmen.

Dataprogrammerare är ofta ingenjörer

De flesta riktigt duktiga dataprogrammerare har en ingenjörsutbildning i bagaget. Det kan till exempel vara en civilingenjörsutbildning inom datateknik eller informationsteknik eller en högskoleingenjörsutbildning inom något av samma ämnen. Utbildningen är ofta mellan tre och fem år. Det kan kännas som en svår investering att lägga så många år på en utbildning men förmodligen lönar det sig. Efterfrågan på dataprogrammerare kommer förmodligen hålla i sig och till och med öka och det gör att lönerna även fortsättningsvis kommer vara höga. Dataprogrammering är både roligt och spännande och för den som gillar att lösa problem är det ett väldigt stimulerande jobb.