Kunskaper om dataprogrammering blir allt viktigare

Allt mer i samhället datoriseras. Dataprogram handlar inte bara om den mjukvara som gör att vi kan roa oss, och utföra arbetsuppgifter från våra datorer, mobiler och surfplattor. Programmering ligger även till grund för funktionerna i allt från hissar och moderna kylskåp, till kärnkraftverk och passagerarflygplan. Att kunna lite om programmering innebär dessutom att man får lättare att kommunicera med experterna på området, och det är ofta värdefullt på arbetsmarknaden. I den här texten ska jag utveckla några tankegångar kring varför programmering blivit viktigt även för många som inte är programmerare.

Programmering som pedagogiskt verktyg

Till och med i förskolan börjar nu dataprogrammering försiktigt läras ut. Det handlar inte om att alla ska bli programmerare utan mer om att programmering är ett sätt att lära ut logiskt tänkande. Man kan se det som ett mer konkret alternativ till att studera matematik. Det är bevisat att det är lättare att fånga barns intresse med övningar där de får konstruera enkla program, än när man ber dem att lösa abstrakta matematiska problem. För hjärnans utveckling är effekten den samma. Ett spel som Svenska succén Minecraft, innehåller element av programmering och det är värdefullt för barn att förknippar det med något kul och inte med tråkig inlärning.

Grundläggande programmeringskunskaper ger jobbmöjligheter

Även om man inte siktar på att bli expert på programmering eller på att ha de som yrke, kan vissa färdigheter inom området göra så att man kan kommunicera på ett effektivt sätt med programmerare. Den som arbetar med till exempel design, manus, projektledning eller musik i en dataspelsproduktion kan kommunicera effektivare med programmerare genom grundläggande programmeringskunskaper. Grundläggande koll på programmering kan även vara användbart vid problemlösning i fler sammanhang än de flesta kanske tror. Inte minst nu när så många av våra hjälpmedel och föremål är datoriserade. Det är kanske inte alltid man har en expert på området inom räckhåll när något börjar krångla.